De tent
van stof gemaakt, groen als gras
tot stof wedergekeerd en nu.... onder de zoden.
Stof
Onbevlekt en onbevangen
Heb ik mijn leven aangevangen.
De eerste jaren waren frank en blij.
Het huidje bleef groen en vlekkenvrij.
Mijn laatste levensjaren
heb ik anders ervaren.
Mijn stokken gekunsteld in elkaar.
Mijn keuken op standje instortingsgevaar.
Mijn rits is impotent geraakt.
Mijn dak heeft het verzaakt.
Voor mij heeft het leven afgedaan.
Ik maak een eind aan mijn aardse bestaan.
Van stof tot stof, eerst de entropie omhoog.
Nu weer van stof tot stof, maar nu de entropie omlaag.
Adieu.