2001 werd een bewogen jaar. Net als alle andere jaren trouwens in het Bidon collectief! Het werd het jaar na de Marmotte van Jur; het jaar waarin voor eens en altijd? besloten werd dat het over was met het originele bestaansrecht van de vereniging : binnen 18 uur met zijn allen de Marmotte een kopje kleiner maken. Maar wat dan wel???

Lokatie werd Cortina D’Ampezzo voor de 2e keer, deze keer met veel en ongelofelijk mooie 2000+ colletjes i.p.v. bakken met water. Italië waar in een grijs Bidon verleden ooit in Pievepellagio de TENT naar haar laatste rustplek werd gedragen en waar de statuten van het collectief plechtig tot een einde waren gekomen.

Maar hoe is het zover gekomen? Wilden we het noodlot opnieuw tarten? In dit korte jaarverslag wordt hier op ingegaan.

Achtereenvolgens wordt het einde van de Statuten toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de gemeenschappelijke enquête en de uiteindeljke resultaten waarin het Bidoncollectief een nieuwe richting opnieuw richting Cortina D’Ampezzo koos.

Tot slot worden de voorbereidingen en belevenissen van het collectief in 2001 vastgelegd.

Uiteindelijk bleek het toch ergens goed voor: het ware inzicht………..

 

Het einde van de Statuten van het Bidoncollectief

Wat volgt is het ingezonden stuk van mijn hand, ingebracht op het Tafeleend overleg in Uithoorn tijdens het voorjaarsoverleg (13 februari 1999). Dit stuk bleek net niet genoeg om de statuten de nek om te draaien.

1999: het jaar van de gedachte bezinning vanuit Cortina D’Ampezzo . Helaas zijn we toen niet aan het echte Be3zinnen toegekomen. Wel werden de Statuten in een uiterst bewogen ledenvergadering op de camping in Pievepellagio ten grave gedragen. De Tent eveneens maar die kreeg tenminste nog haar Requiem.

 

""Mijn waarde Bidonneurs,

Bijgaand treffen jullie mijn, -natuurlijk door jullie allang verwachte-, opmerkingen aan over de voorgestelde wijzigingen van de statuten van het Bidon collectief. De voorzitter heeft mij tot vandaag respijt gegeven om mijn ingezonden stuk in te zenden want volgens de voorzitter ben ik en is verder na mij iedereen dus al te laat (hoewel dit dus bluf blijkt te zijn want die ........ statuten voorzien niet in een uiterste inleverdatum qua ingekomen stukken, wel qua verschijnen van de notulen (art. 8, lid 10 ). Dus waarde bidonneurs, als je nog iets op je hart heb, uit het dan!

Opnieuw wil ik het reeds eerder door enkele leden geuite statement ter sprake brengen: het is onmogelijk om alle aspecten rond het fietsen in de bergen formeel dicht te timmeren, zoals ik hierboven al weer duidelijk heb laten blijken. Schaf de statuten toch gewoon af. Dit statement wil ik verder larderen met een uitspraak van de vader van de statuten, toevallig ook vader van Ger: "jullie zijn hartstikke gek met al dat officiele gedoe. Dat brengt volgens mij alleen maar spanning in de groep want waarschijnlijk zijn er bij jullie mensen die het minder serieus nemen. Gooi die statuten overboord en ga toch lekker fietsen, citaat d.d. 28 juli 1998". Ik sluit me helemaal aan bij deze uitspraak en wil daarom het volgend voorstel op de vergadering ter stemming brengen.

Gooi de statuten overboord en vanaf nu gaan we fietsen!

Mocht dit voorstel het niet halen dan wil ik mijn voorstel reeds d.d. 29 juli 1998 aan jullie verstuurd, ter stemming brengen:

Voorstel 2: de Statuten van Ou est le Bidon? luiden:

" eens per jaar fietsen zij gezamelijk (nieuwe) bergen op en met een helm af; daartoe traint eeneider zoveel als hij noodzakelijk acht"

Voor het geval dat ook dit voorstel net geen 2/3 deel der stemmen weet te krijgen, heb ik de volgende kanttekeningen bij het voorstel van de statutenwijzigingscommissie.

art. 3, lid 1

ook in de Dolomieten zijn Marmotten dus ik blijf erbij dat de vereniging een (mar)motto heeft!

art. 3, lid 2

een missie dient taakstellend te zijn. Wat in hemelsnaam is een gerede kans en wat zijn zoveel mogelijk leden? Indien we ook in gebieden onder de 1800 meter willen fietsen, moet je dat zeggen. Opnieuw pleit ik voor duidelijkheid!!!!.

Taakstellend zou kunnen zijn om met elkaar zoveel mogelijk 2000+ ers te fietsen maar iets anders mag ook. B.v. 1000m hoogteverschil in de Limburgse heuvels lijkt mij op termijn ook wel wat (20* de Keutenberg en je bent er!, hoewel ik de Cauberg prefereer aangezien daar serveersters rondlopen).

art. 4, lid 5

, ik wil een ALV besluit dat de vereniging maximaal 10 leden telt in herinnering brengen; tevens voor alle duidelijkheid: wat betekent in overleg? Is er veto recht, met meerderheid der stemmen? Ik verwijs naar artikel 4, lid 1. Tevens heb ik het gevoel dat artikel 5 overbodig is aangezien artikel 2 dit punt reeds dekt.

artikel 7, lid 5

toevoegen: rondje mental coach, rondje kascommissie, rondje technisch directeur

Voorstel bij artikel 10:

toevoegen de functie van Archivarus. Het kost aardig veel tijd om alle communicatie te verzamelen en bij te houden.

Begroting

Geachte voorzitter:

Op wat voor cijfers je de begroting hebt vastgesteld is mij niet duidelijk. 4 fietsdagen * 180-220 fl/dag (gemiddelde de afgelopen 3 jaar) = 720-880 fl per persoon. Vergeet niet dat afgelopen jaar er een schenking van 6 flessen wijn a ongeveer 35 fl. per stuk door 2 geweldenaars gedaan is!

Indien jij als voorzitter je wil houden aan de begroting, dan laat ik je bij deze weten dat ik voor mezelf extra zakgeld, eten en drinken meeneem! Ik zou zeggen: " kom tot Zinnen!"

Voor de volledigheid de ingezonden stukken die m.i. ook behandeld dienen te worden.:

En tot slot: denkt iedereen aan originelen van de afgelopen jaar via e-mail verzonden documenten voor het archief. Lang niet alles is goed bij mij aangekomen (KLM emeel sucked!)

 

Echt tot slot:

Tijdens de komende ALV is het m.i. niet mogelijk om de statuten te wijzigen (zie artikel 12, lid 1). Het punt is immers niet geagendeerd. Dus waar doen we het allemaal voor!

Weg met die statuten!!@!

Of is er dan toch een andere interpretatie mogelijk???

Tot de 13e!

Richard.


Einde citaat"""

Dus de Statuten eindigden in Italië. Helaas niet in Cortina maar in Pievepellagio. Geen Statuten meer! Wat nu? Raymond had in 1999 zijn best gedaan met zijn Bezinningsdocument. Dat verdiende navolging vond de organisator van 2001, dus begon hij zijn lobby in 2000 in Guillestre.